Yayınlar

g

Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Atılgan, A., Öz, H., 2007. "Serin İklime Sahip Bölgelerdeki Seraların Fan Ped Sistemiyle Serinletilmesi", Derim Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, Antalya 24(1):11-18 

                                                                 g

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Atılgan, A., Özdemir, Ö., Öz, H., Kadayıfçı, A., Şenyiğit, U., 2010. Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 5:(2)27-32. 

--------------------------------------------------------------

2- Şenyiğit, U., Dağdelen, N., Aşkın, M.A., Kadayıfçı, A., Öz, H., 2010. Farklı Sulama Yöntemlerinin M9 Klonal Anacı Üzerine Asılı Elma Agaçlarının Vejetatif Gelisimi Üzerine Etkileri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):8-16. 

--------------------------------------------------------------

3- Tezcan, A., Atılgan, A., Öz, H., 2011. Seralarda Karbondioksit Düzeyi, Karbondioksit Gübrelemesi ve Olası Etkileri, SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 6 (1): 44-51.

--------------------------------------------------------------

4- Çayır, M., Atılgan, A., Öz, H., 2012. Büyükbaş Hayvan Barınaklarındaki Gübrelikler ve Su Kaynaklarına Olan Durumlarının İncelenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2),1-9.

--------------------------------------------------------------

 

5-Atilgan, A., Oz,H., Yilmaz,H. I., Uzer,H., 2014. Determination of Current Status in The Resulting of Waste Materials From Production of Greenhouse And Its Environmental Interaction, Engineering For Rural Development,3:120-125.

--------------------------------------------------------------

6-Yucel A., Atilgan A., Oz H., Saltuk B. 2014. The determination of heating and cooling day values using degree-day method: tomato plant example. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ IV. 1049-1061pp.

--------------------------------------------------------------

7-Oz, H., Atılgan, A., 2015. Determination of effects of outdoor relative humidity on fan pad cooling effects in greenhouses, Infrastructure and Ecology of Rural Rural Areas. Nr III/II, 759-767.

--------------------------------------------------------------

8- Oz, H., Atılgan, A., Coşkan, A., 2015. Reduction of Ammonia Levels With Zeolite Application in Broiler Production, Scientific Papers. D. Animal Science, Vol. LVIII, 302-307.

--------------------------------------------------------------

 

                                                       g

SCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1-Atilgan, A. Coskan, A. Alagoz, T. Oz, H. 2008. Application Level of Chemical and Organic Fertilizers in the Greenhouses of Mediterranean Region and its Possible Effects, Asian Journal of Chemistry, 20(5), 3702-3714pp

--------------------------------------------------------------

2- Atilgan, A. Coskan, Isler, E. Oz, H. 2009. Definition of the Amounts of Nitrogen and Phosphorus related to Agricultural Pollution Elements in Egirdir Lake. Asian Journal of Chemistry, Vol:21, No 4 (2009) 3107-3116. 

--------------------------------------------------------------

3- OZ, H., Atilgan, A., Büyüktaş, K., Alagoz, T., 2009. The efficiency of fan-pad cooling system in greenhouse and building up of internal greenhouse temperature map. African Journal of Biotechnology Vol. 8 (20), pp. 5436-5444.

--------------------------------------------------------------

4- Kadayıfci, A., Tuylu, G.İ., Şenyiğit, U., Oz, H., 2010. A research on determining the friction losses formed in the small diameter floppy polythene pipe lines. African Journal of Biotechnology Vol. 9 (3) 307-313pp.

--------------------------------------------------------------

5- Atılgan, A., Coşkan, A., Öz, H., İşler, E., 2010. Etlik Piliç Kümesinde Kış Döneminde Amonyak Gaz Düzeyinin Vakum Sistemi ile Azaltılması. Kafk Univ Vet Fak Derg.,16(2):257-262. 

--------------------------------------------------------------

6- Kadayıfçı, A., Şenyiğit, U., Dağdelen, N., Öz, H., Atılgan, A., 2010. The effects of different irrigation methods on root distribution, intensity and effective root depth of young dwarf apple trees. African Journal of Biotechnology Vol. 9(27), pp. 4217-4224.

--------------------------------------------------------------

7- Senyigit, U., Kadayifci, A., Ozdemir, F.O., Oz, H., Atilgan, A., 2011. Effects of different irrigation programs on yield and quality parameters of eggplant (Solanum melongena L.) under greenhouse conditions. African Journal of Biotechnology Vol. 10 (34), pp. 6497-6503.
 

--------------------------------------------------------------

8- Atılgan, A., Oz, H., Buyuktas, K., 2011. The location of manure accumulated in cattle livestock barns and its interaction with the environment. African Journal of Biotechnology Vol. 10(77), pp. 17825-17830.

--------------------------------------------------------------

9- Coskan, A., Atilgan, A., Oz, H., İsler, E., 2012. Instantaneous evaluation of nitrate, ammonium, phosphorus and potassium pools in greenhouse soils in Antalya Province of Turkey. African Journal of Agricultural Research Vol. 7(6), pp. 937-942.

--------------------------------------------------------------

10- Atilgan, A., Yucel, A., Oz, H., 2012. Determination of heating and cooling day data for broiler housing: Isparta case. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.10 (3&4):353-356.

--------------------------------------------------------------

g

 

Ulusal Toplantıda Poster, Sözlü Sunum Bildiri

1- Atılgan, A., Öz, H., Karaca, C., Can, M.E., 2012. Hayvan Barınaklarında Oluşan Gübrenin İşletimi ve Depolanması İçin Mevcut Yasal Düzenlemeler, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Kongresi,24-25 Mayıs 2012, 891-899, İzmir.

-------------------------------------------

2- Kadayıfçı, A., Şenyiğit U., Kadayıfçı T. K., Atılgan, A., Öz, H., 2014. Süleyman Demirel Üniversitesi Kampusundaki Rekreasyon Alanlarının Sulanmasında Kullanılan Sulama Sistemlerinin Projeleme ve İşletme Açısından İncelenmesi. 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ, 607-614.

-------------------------------------------

3-Yılmaz, H.İ., Ünal, H.H., Atılgan, A., ÖZ, H., 2014. Isparta İli Elma Üretim Potansiyelinin ve Soğuk Hava Deposu Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu. 21-23 Mayıs 2014, Tekirdağ, 677-681.

-------------------------------------------

g

Uluslararası Toplantıda Sözlü Sunum Bildiri

1- Atilgan, A., Coskan, A., Oz, H., 2013. Management of Manure from Livestock Housing and Its Enviromental Potential Impact on Water Resources. The 20th International Symposium on Plant Irrigation, Bydgoszcz- 19-21 June 2013, Poland.

--------------------------------------------------------------

2- Coskan, A., Oz, H., Atilgan, A., 2013. Effects of Different Soil Water Content on Biological Nitrogen Fixation at Soybean. The 20th International Symposium on Plant Irrigation, Bydgoszcz- 19-21 June 2013, Poland.

--------------------------------------------------------------

3- Oz, H., Coskan, A., Atılgan, A., 2013. The Effect of Irrigation Interval on Temperature Distrıbution in Soil Profile Under Solarization Applications in Greenhouses. The 20th International Symposium on Plant Irrigation, Bydgoszcz- 19-21 June 2013, Poland.

--------------------------------------------------------------

4- Oz, H., Atılgan, A., Gumus, Z., Kurt, O., 2013. General Status of Mushroom Production Buildings and View of the Neighboring Families Mushroom Production Buildings – The Case of Korkuteli. 6th Annual International Symposium on Agriculture, 15-18 July 2013 in Athens, Greece.

5- Atilgan A., Saltuk, B., Oz, H., Yucel, A., 2015. Determination Of Heating and Cooling Day Data For Tomato Plant: Adana Case, Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2015, ISBN 978-99976-632-2-1 COBISS.RS-ID 5461016 p:1711-1717.

------------------------------------------

6-Atilgan A., Saltuk, B., Oz, H., Selcuk, MF., Kose, N., 2015. Management of Manure From Livestock Housing and Its Environmental Potential Impact on Ceyhan And Seyhan River, Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym 2015, ISBN 978-99976-632-2-1 COBISS.RS-ID 5461016 p:1718-1722.

------------------------------------------

g

Yüksek Lisans Tezi

Hasan ÖZ, 2007. Isparta Yöresindeki Seralarda Fan Ped Sisteminin Etkinliğinin Belirlenmesi. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama ABD. (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Atılgan ATILGAN)

Hasan ÖZ, 2007. Determination of Fan-Pad System Efficiency of Greenhouses in Isparta Region. Suleyman Demirel University, Institute of  Natural and Applied Sciences, Dept. of Agricultural Structures and Irrigation (Supervisor: Assist. Prof. Dr. Atılgan ATILGAN)

Doktora Tezi

Hasan ÖZ, 2013. Seralarda Solarizasyon Uygulamasında Farklı Plastik Örtülerin ve Biofumigasyonun Toprak Sıcaklığına Etkinliğinin Araştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD. (Danışman: Doç. Dr. Ali COŞKAN)

Hasan ÖZ, 2013. Investigation the Effectiveness of Soil Temperature with Different Plastic Covers and Biofumigation at Application of Solarization in Greenhouses. Suleyman Demirel University, Institute of  Natural and Applied Sciences, Dept. of Soil Science and Plant Nutrition, (Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali COŞKAN)


Ana Sayfa